Årsrapport

2023 har været et ekstraordinært godt år for sparekassen. Der har været medvind hele vejen fra januar til december. Det er sjældent at vinden ikke skifter i løbet af et helt år, men sådan har 2023 været.

Sparekassens primære indtjening kan i 2023 opgøres til ca. 25.900 tkr. - hvilket er rekord for sparekassen.

Kapitalprocenten er opgjort til rekordhøje 33,5% mod 29,9 sidste år.

Resultat på 31,1 mio. kr før skat.

Garanterne kan imødese 4,50 % i rente på garantkapitalen, hvilket gør at der udloddes 3,8 mio. kr. til vore mere end 1.500 garanter.

Du kan læse hele årsrapporten her.

I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine politikker for styring af finansielle risici.

Søjle III Risikorapport


Ansatte

Kontakt

Cookies