Pension

En fornuftig pensionsopsparing er vigtig for din alderdom. Kom rigtigt i gang med din pensionsopsparing, så der tidligt kan skabes et fornuftigt fundament for din pensionstilværelse.

Offentlige pensioner og pensionsopsparinger har igennem mange år været en fast del af folks bevidsthed, men det er dog ikke alle, som har fået gjort det nødvendige ved deres egen opsparing, hvilket kan skabe bristede drømme for pensionstilværelsen.

De mange ændringer, der er sket på pensionsområdet igennem de seneste år, har betydet en øget usikkerhed omkring pensionen og pensionsalderen i fremtiden, hvorfor det er blevet endnu vigtigere, at få skabt et overblik over ens egen pension.

Dine drømme og ønsker

Kom rigtigt i gang med din pensionsopsparing, så din pensionstilværelse kommer til at ligne det du ønsker dig.

  • Hvad drømmer du om, når du bliver pensioneret?
  • Ønsker du at blive boende eller skal/vil du flytte?
  • Hvordan ser økonomien ud hvis en af jer dør eller bliver invalid?
  • Hvor meget vil du gerne have udbetalt og hvor længe - ønsker du samme levestandard som i dag?
  • Ønsker du en tryg alderdom?
  • Hvad kender du til PensionsInfo?
  • Bør din planlægning starte allerede i dag?

Aldersopsparing

Der tales ofte om at ønsker og drømme i forbindelse med planlægning af pensionstilværelsen, hvor der bliver mere tid til de ting, som ikke har været mulige igennem og langt arbejdsliv. En fornuftig opsparing til pensionen, kan være medvirkende til at skabe ro og det nødvendige økonomiske råderum i forbindelse med en god start på pensionstilværelsen.

Med en Aldersopsparing kan du give dig selv en god start på pensionstilværelsen. Aldersopsparingen kan sikre dig, at du har en sum til rådighed og dermed et godt udgangspunkt i forbindelse med pensionstilværelsen.

 

Kapitalpension

Kapitalpensionen har igennem mange år været manges fortrukne pensionsopsparing, men i forbindelse med den seneste pensionsreform er det ikke længere attraktivt at indbetale på en kapitalpension, da det ikke er muligt at få skattefradrag.

 

Ratepension

Hvad drømmer du om, når du bliver pensioneret - og hvad forventer du?

Det kan kræve en del ved at kræve drømmene og opretholde denne levestandard, hvorfor en god pensionsopsparing er mulig for dine muligheder, når pensionsalderen indtræder.

Ratepensionen gør din egen håndfrihed

Med en Ratepension kan du være godt på vej til, at opretholde en fornuftig årlig indtægt igennem pensionstilværelsen.

Indtil 20 år efter opnået pensionsalder, kan du oprette en ratepension. 

Fordele ved Ratepensionen

En fordel ved ratepensionen er forskellen mellem det skattefradrag, som du har i indbetalingsperioden, og den skat du skal betale, når pensionen udbetales. Mange betaler og højere skat som erhvervsaktiv, slut de betaler som pensionist. Indskud på en ratepension giver mulighed for fradrag i topskatten, hvorfor en ratepension kan være attraktiv for folk, som bedre topskat. Ratepensionen giver gode opsparingsbetingelser, da en ratepension har en fordelagtig afkastbeskatning, da positiv afkast beskattes med 15,3%.

Hvornår udbetales en Ratepension

Har du tegnet en ratepension, kan du få første rate udbetalt, allerede fra efterlønsalderen. Ratepensionen bliver udbetalt over en periode på mindst 10 år og max 30 år. Den enkelte rate bliver beskattet som personlig indkomst, kun fritaget for arbejdsmarkedsbidrag. (Bruttoskat).

 

Livrente

De sidste år er der gennemført ændringer på pensionsområdet, som er begrænset indbetalingerne på traditionelle produkter som kapital- og ratepensionister. Ændringerne betyder, at produkter som livrenter er blevet mere interessante for flere personer.

Stadigvæk behov for opsparing

Behovet for økonomisk tryghed i pensionsalderen er stadigvæk til stede hos de fleste personer, hvorfor behovet for opsparing stadigvæk er til stede.

Livrenter - forskellige kombinationer

En livrente giver dig mulighed for, at sikre en løbende indtægt gennem hele din pensionstilværelse. Livrenten kræver hund, på der tages stilling til flere forskellige kombinationer af livrenter, da udbetalinger fra livrenten normalt stopper ved død. Udgangspunktet er, at livrenten tegnes som en livsvarig, da den giver mulighed for skattefradrag ud over ratepensionsloftet.

Livrente med garanti

Livrenten udbetales livsvarigt. Der er hund aftalt en garantiperiode, som mulig, at der, ved din død, sker udbetaling til din arvinger i garantiperioden.

Livrente med til liv

Der kan købes en dækning, som mulig, at der sker udbetaling fra livrenten, så længe du eller din ægtefælle / samlever er i live.

Livrente med til liv og garanti

Livrenten udbetales livsvarigt til dig eller din ægtefælle / samlever. Dør I begge indenfor garantiperioden, så vil der ske udbetaling til arvinger i garantiperioden.

 

Fremtiden nærmer sig

Det kan være vanskeligt at tænke på fremtiden, når man lever i nuet, og er rask og rørig! Langt de fleste begynder først at tænke på pension eller forsikring, når de kritiske tidspunkter nærmer sig, og det er ofte for sent!

Begynd allerede nu at stille krav til dig selv og din pensionsopsparing. Kontakt din rådgiver så vi sammen kan se netop dine muligheder.


Ansatte

Kontakt

Cookies