Aktiesparekonto

Mulighed for at investere i aktier til en lavere beskatning end ved normal investering i aktier.

Aktiesparekontoen er opbygget af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Der kan i 2024 indsættes op til loftet på kr. 135.900 på kontoen, som du derefter kan investere i aktier eller investeringsforeningsbeviser.

Aktiesparekontoen giver dig nogle fordele:

  1. Du har mulighed for at opnå et større afkast end på en almindelig opsparing.
  2. Vi indberetter og afregner automatisk til Skat, så Skat altid har de rigtige oplysninger til din selvangivelse.
  3. På en aktiesparekonto er skatten af afkastet kun 17%. Normalt betaler du mellem 27 og 42 procent i skat af afkastet på aktier.

Kontovilkår for en aktiesparekonto:

Udover sparekassens "Almindelige Forretningsbetingelser" gælder følgende:

  • Det er kun tilladt at oprette én Aktiesparekonto pr. person og med maksimalt indskud på op til kr. 135.900 i 2024
  • Du kan investere aktier og investeringsforeningsbeviser, som opfylder kravene for aktiesparekonto
  • Skatten er lavere end ved normal investering af frie midler
  • Skatten på afkast på Aktiesparekontoen er 17 pct. og opgøres ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet
  • Du kan kun anvende en Aktiesparekonto til frie midler og ikke f.eks. pensionsmidler.

Hvor meget kan jeg indskyde i 2024:

Når du skal vurdere, om du i 2024 kan indskyde mere på din aktiesparekonto uden at overstige indskudsloftet, skal du tage udgangspunkt i kursværdien den 31. december 2023. Hvis kursværdien den 31. december 2023 var mindre end 135.900 kr., kan du i 2024 indskyde forskellen mellem 135.900 kr. og kursværdien den 31. december 2023.

Du må herudover altid indbetale et beløb svarende til årets skattebetaling.


Ansatte

Kontakt

Cookies