Årsrapport 2023

14. marts 2024

2023 var endnu et år med stor kundetilgang og et højt aktivitetsniveau. Sparekassen har i 2023 haft en tilgang på 420 nye kontoførende kunder. Vi tillader os at tro at tilgangen kan henføres til vort lokalkendskab, vores tilgængelighed i lokalområdet og til at vore dygtige kolleger forsøger at yde alle kunder en god service.

Direktør Frank Bertelsen udtaler:

”2023 har været et ekstraordinært godt år for sparekassen. Der har været medvind hele vejen fra januar til december. Det er sjældent at vinden ikke skifter i løbet af et helt år, men sådan har 2023 været.

Vi oplever nu at vi kan opnå et positivt afkast af vores store indlånsoverskud, dette kombineret med kundetilgang, stigende udlån/indlån og en positiv udvikling på alle øvrige forretningsområder gør, at vi er kommet særdeles godt ud af 2023.

Vi er meget glade og tilfredse. Sådan et år gør os ekstra optimistiske, og gør at vi ufortrødent kan fortsætte vore bestræbelser på at understøtte den lokale udvikling på bedst mulig vis – det er nu engang det vi er her for”

Frank Bertelsen fortsætter ”Repræsentantskabet har på sit møde d. 13. marts godkendt at garantkapitalen for 2023 forrentes med 4,5 %. Det medfører at vi sender ca. 3,8 mio. kr. ud til vore garanter. Det er en god fornemmelse.” siger Frank Bertelsen og fortsætter ”Sparekassen oplever stadig stor tilgang af nye kunder, som ønsker at benytte, og støtte op om, øens eneste lokale pengeinstitut. Dette medfører at den samlede markedsandel er stigende i sparekassens primære geografiske område. Vi oplever samtidig at flere og flere af vore kunder ønsker at bakke op om sparekassen ved tegning af garantkapital. Vi glæder os meget over denne udvikling.”

 

Læs hele årsrapporten her.


Ansatte

Kontakt

Cookies