Hvad viser omkostningsoversigten?

Den årlige oversigt over investeringsomkostninger viser de faktiske omkostninger, du har haft på tværs af alle dine depoter og i tilknytning til handel. Der er tale om både direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med dine investeringer. Det nye er at de indirekte omkostninger under værdipapiromkostninger, som afregnes inde i investeringsforeningen og ikke betales, direkte af dig bliver synliggjort.

De samlede omkostninger for sparekassens produkter er ikke blevet dyrere, omkostningerne er bare synliggjort på en anden måde.

Eksempel kan ses her.

Hvorfor sender I mig sådan en oversigt?

Vi sender dig oversigten, fordi der er kommet ny lovgivning på området (Midfid II), som fastlægger, at vi skal sende en samlet opgørelse over de omkostninger, der er forbundet med dine investeringer.

Er alle investeringsomkostninger så med i oversigten?

 • Ja, vi har bestræbt os på få alle investeringsomkostninger med i oversigten.

Hvad dækker de forskellige omkostningstyper over

 • Vi har lavet en forklaring til indholdet, som du kan se her på hjemmesiden.

Jeg forstår ikke omkostningsbilaget. Hvad gør jeg?

 • Hvis du har brug for yderligere information om omkostninger, bedes du kontakte din rådgiver.

Jeg er usikker på, om jeg har den rigtige investeringsløsning. Hvad gør jeg?

 • Vi bestræber os på at anbefale dig den investeringsløsning, der passer bedst til dig og dine præferencer. Hvis du ønsker at få gennemgået dine investeringer, bedes du kontakte din rådgiver.

Er der noget omkring omkostningsoversigten, jeg skal være specielt opmærksom på?

 • Der er følgende generelle forhold, du skal være opmærksom på
  • Har du et fælles værdipapirdepot med fx din ægtefælle, har I begge modtaget et omkostningsbilag. Det betyder selvfølgelig ikke, at omkostningerne er betalt to gange. Bemærk dog, at det af tekniske årsager kun har være muligt at vise handelsomkostningerne hos den primære depotejer.
  • Opgørelsen af værdipapiromkostningerne er baseret på omkostningssatser, som er publiceret af værdipapirudstederne. Såfremt omkostningsdata fra udstederne er mangelfulde eller forkerte har banken ikke mulighed for at opgøre værdipapiromkostningerne korrekt.
  • Jeg har flere forskellige værdipapirdepoter hos jer. Hvorfor kan jeg ikke se en opgørelse for hvert af depoterne?
  • Lovgivningen sikrer, at du et samlet overblik over alle dine investeringsomkostninger. Vi har bestræbt os på at få alle omkostninger med i bilaget, men det har ikke været teknisk muligt at lave separate opgørelser for hver enkelt depot for 2018.
  • Hvornår skal omkostningerne betales?
  • Alle omkostninger, som fremgår af bilaget er betalt. Enten i forbindelse med, at du har handlet værdipapirer i løbet af 2018, eller ved at pengene er hævet på din konto, eller at de investeringsforeninger, du investerer i, har afholdt omkostningerne, før dit afkast blev opgjort.
  • Hvorfor er omkostningerne ikke de samme som i min årlige oversigt over serviceydelser?
  • Den årlige oversigt over serviceydelser og oversigten over investeringsomkostninger har meget til fælles, men er ikke umiddelbart sammenlignelige. De to oversigter medtager et forskelligt udvalg af omkostninger og opgør omkostningerne på forskelligt niveau bl.a. fordi reglerne, som ligger til grund for oversigten er forskellige.

Ansatte

Kontakt

Cookies