Grænsen på kontantforbud nedsættes

01. marts 2024

Ændringen medfører, at det er forbudt for erhvervsdrivende at modtage kontantbetaling på DKK 15.000 eller derover. Tidligere var grænsen DKK 20.000.

En overtrædelse af kontantforbuddet kan straffes med bøde. 

Folketinget har den 22.02.24 vedtaget forslag til lov om ændring af hvidvaskloven.

Loven indeholder en ændring af kontantforbuddet, som gør, at grænsen for betaling med kontanter sættes ned fra DKK 20.000 til DKK 15.000.

Ændringen træder i kraft den 01.03.24. Fra dette tidspunkt er det forbudt for erhvervsdrivende at modtage kontantbetaling på DKK 15.000 eller derover.

Kontantforbuddet gælder både ved salg af varer og øvrige genstande samt ved salg af f.eks. ejendomme og tjenesteydelser.

Ændringen indføres som en konsekvens af udfasningen af 1.000-kronesedlen pr. 31.05.25. Udfasningen af 1.000-kronesedlen medfører, at alle erhvervsdrivende, der modtager kontanter, i udfasningsperioden vil være ekstra eksponeret for at blive misbrugt til hvidvask af penge. 

Hvad er en kontantbetaling?

Kontantbetaling omfatter i lovens forstand betaling med fysiske penge. Dermed omfatter kontantforbuddet ikke betaling med betalingskort og bankoverførsler.

Hvem er omfattet af kontantforbuddet?

Som udgangspunkt er alle erhvervsdrivende omfattet af kontantforbuddet. Virksomheder, der er omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1 er dog undtaget herfra. 

Hvidvasklovens § 1 stk. 1 omfatter bl.a.:

  • Virksomheder inden for den finansielle sektor
  • Advokater
  • Revisorer
  • Ejendomsmæglere
  • Skatterådgivere, eksterne bogholdere o.l.

Kontantforbuddet gælder ikke for private.

Bødeudmåling

Overtrædelse af kontantforbuddet kan straffes med bøde. Bøden udmåles normalt til 25% af det beløb, der er modtaget over beløbsgrænsen på DKK 15.000, dog minimum DKK 10.000.


Ansatte

Kontakt

Cookies