Halvårsrapport 2023

22. august 2023

Basisindtjening og resultat før skat pr. 30. juni 2023 er de højest realiserede halvårsniveauer i sparekassens historie.

Resultatet før skat for 1. halvår 2023 er et overskud på 12,2 mio. kr. mod et underskud på 2,5 mio. kr. i 1. halvår 2022.
Resultatet anses værende meget tilfredsstillende.


Resultatet er positivt påvirket af en markant vækst i basisindtjeningen på 5,6 mio. kr. samt en normaliseret udvikling på fondsområdet.


Basisindtjeningen udgør i 1. halvår 2023, 12,7 mio. kr.

Forventningen til årets resultat før skat opjusteres til niveauet 15 – 20 mio. kr.

Læs hele årsrapporten her


Ansatte

Kontakt

Cookies