Børnebørnskonto

 

Kort om opsparingen:

  • Indskud sker på en konto lydende på barnets navn. Opsparingen kan kun placeres kontant.
  • Der kan kun oprettes én konto for barnet. Opretteren af kontoen kan foretage indskud på kontoen. ( bemærk max. Gavebeløb pr. år. )
  • Opsparingen forrentes med Sparekassens til enhver tid fastsatte rente. Rentesatsen kan ses her.
  • Renter tilskrives kontoen i bindingsperioden
  • Kontoen kan ikke hæves, før barnet har en fastsat alder, der skal være 14 år og højst 21 år. Dog kan beløbet hæves, hvis opretter har opsagt beløbet 1 år før, ellers beregnes der 1,5 % af det hævede beløb i rentedekort.

Kontakt sparekassen for oprettelse af kontoen.