Frøslev-Mollerup Sparekasse oplever fortsat kundetilgang og realiserer godt resultat.

”Vi glæder os over den fortsatte kundetilgang, det stigende forretningsomfang og den solide primære indtjening. Udviklingen er især tilfredsstillende, fordi den er en følge af sparekassens strategi om at cementere Frøslev-Mollerup Sparekasses position som det seriøse, lokale pengeinstitut. Og i øvrigt øens eneste lokale pengeinstitut.

Vi glæder os ligeledes over at aktivitetsniveauet blandt vore kunder er stigende, hvilket lover godt for udviklingen for Mors, morsingboerne og dermed også for Sparekassen” siger direktør Frank Bertelsen, Frøslev-Mollerup Sparekasse ”vi tillader os at se positivt på fremtiden og har fokus på at leve op til vort slogan "TOTAL LOKAL” er Frank Bertelsens afsluttende bemærkning.