Sparekassens resultat for 2019 er på 9,4 mio. før skat.

Resultatet betegnes som meget tilfredsstillende og det næstbedste i sparekassens historie, kun overgået af resultatet i 2017.

Stabil indtjening og øget forretningsomfang:

Primær indtjening ca. kr. 10,1 mio.

Udlån kr. 381 mio. mod kr. 368 mio. ultimo 2018

Indlån kr. 798 mio. mod kr. 710 mio. ultimo 2018

Samlet balance kr. 960 mio. mod kr. 848 mio. ultimo 2018

Garantier kr. 96 mio. mod kr. 90 mio. ultimo 2018.

Kapitalprocent 24,9 % mod 23,7 % ultimo 2018

Primær indtjening:

De udmeldte og budgetterede forventninger til sparekassens primære indtjening for 2019 var i spændet 9.000 tkr. Til 10.000 tkr. Med en primær indtjening på 10.100 tkr. overstiger vi disse forventninger.