Rekordernes år for Sparekassen.

 

Sparekassens resultat for 2017 er på 10 mio. før skat.

Resultatet betegnes som meget tilfredsstillende og er rekord for sparekassen.

 

Vækst og rekorder på alle 7 nedenstående parametre:

Samlet forretningsomfang (udlån+indlån+garantier) runder for første gang kr. 1 milliard.

Primær indtjening runder for første gang kr. 11 mio.

Udlån kr. 339 mio. mod kr. 325 mio. ultimo 2016

Indlån kr. 653 mio. mod kr. 609 mio. ultimo 2016

Samlet balance kr. 765 mio. mod kr. 718 mio. ultimo 2016

Garantier kr. 86 mio. mod kr. 64 mio. ultimo 2016.

Kapitalprocent 23,7 % mod 23,0 % ultimo 2016