Frøslev-Mollerup Sparekasse er på linie med de øvrige danske pengeinstitutter underlagt Finanstilsynet og bliver med jævne mellemrum inspiceret (uanmeldt) for at sikre, at vi lever op til lovens krav og branchens egne anbefalinger. Herunder kan du læse rapporter og redegørelser.