Varsling af nye kortbestemmelser

11. juli 2019

Varsling af nye kortbestemmelser

Vi udskifter pr. 14. september 2019 kortbestemmelserne for dit Dankort eller VISA/Dankort. Det sker på baggrund af nye krav fra EU til dokumentation af, at det er dig som kortholder, der har fortaget et køb med dit kort. Den bedst kendte sikkerhedsforanstaltning på korttransaktioner ved handel i fysiske butikker er PIN-kode, men PIN-kode kan ikke anvendes til Nethandel, og det er netop kravene til sikkerhedsforanstaltninger omkring nethandel, der nu skærpes.

I de nye kortbestemmelser indgår fra den 14. september 2019 begrebet ”Personlig sikkerhedsforanstaltning”, hvilket dækker over de nye sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre, at det er dig som kortholder der anvender dit kort. Ved Nethandel vil du derfor oftere opleve at skulle registrere en sikkerhedskode. Baggrunden er den nye lovgivning, som kræver at internetbutikkerne i langt højere grad skal sikre, at det er kortholder der foretager købet. Tilbyder butikken dig ikke denne ekstra sikkerhedsforanstaltning ved købet, er banken lovmæssigt forpligtet til at afvise transaktionen.

Vi anser at du har godkendt de nye regler, medmindre du inden 14. september 2019, har meddelt os at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler.

Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, betragtes aftalen som ophørt når de nye regler træder i kraft, hvorefter kortet vil blive spærret. Hvis du har forudbetalt et års gebyr, vil du modtage en forholdsmæssig andel af årsgebyret retur.