Resultat af valget og 3,75% i rente på garantkapitalen

1. april 2020

Mandag eftermiddag blev stemmerne talt op af tre udvalgte fra bestyrelsen (Hans Bak, Henrik Bruun og Poul Furbo) sammen med René Rasmussen, Lars Rolighed Andersen og Maria Nederby fra sparekassen.

Vi kunne konstatere, at ca. 400 garanter havde stemt. Der er afgivet ca. 20.000 stemmer. Til sammenligning var der ca. 18.500 sidste år.

Tusind tak til alle der på denne måde har vist interesse for sparekassen. Det er vi meget glade for. Håber i alle har set renten på garantkapitalen, som igen i år er 3,75%, blev tilskrevet i torsdags.


Der skulle vælges 7 personer. Der var 9 på valg. 2 har valgt ikke at genopstille (Lars Riis og Allan Olsen).

Genvalg til:

Annette Bull Ladefoged, Tæbring
Ejvind Overgaard, Centrum
Poul B. Petersen, Nykøbing
Ditte Snedker, Nykøbing
Helle Thøgersen, Syd Tødsø

Nyvalgte:

Tove Bjerregaard, Mollerup
Michael Hansen, Nykøbing

Ikke valgt:

Michael Frederiksen, Nordsalling
Christine Bak Madsen, Tødsø

Endnu engang mange tak for jeres stemmer.