Renteændring

28. februar 2019

Renteændring.

Som konsekvens af det faldende renteniveau og af forretningsmæssige årsager

nedsættes renten pr. 28.03.2019 på udvalgte indlånskonti med op til

0,75 procentpoint.

De nye satser kan ses på www.fmspks.dk d. 28.03.2019.