Renteændring, herunder negativ rente.

29. april 2020

De seneste års udvikling i renteniveauet i Danmark og resten af Europa er nærmest kun gået en vej, og det er nedad. Det har været til stor glæde for blandt andet boligejerne, der nyder godt af billige realkreditlån. Til gengæld har det været knapt så sjovt at have penge stående på en opsparing. Det mærker vi som Sparekasse, hvor vi i Nationalbanken selv får en indskudsbevisrente, som p.t. er negativ med -0,60% p.a. Det betyder, at det koster os penge at passe på dine penge.

Derfor sænker vi vores indlånsrenter generelt til 0 % p.a. og indfører negativ indlånsrente for private kunder på -0,60 % p.a. gældende fra 1. juni 2020.

 

Samtidig hæver Sparekassen renten på indlån til erhverv og foreninger til – 0,60 % fra – 0,75% også med virkning fra 1. juni 2020.

 

Renteændringerne foretages af forretningsmæssige årsager for at tilpasse renterne til det aktuelle renteniveau, og i henhold til sparekassens almindelige forretningsbetingelser.

 

Hvem skal betale negative renter?

Her kan du se, hvor stort et beløb, du kan have stående i Sparekassen uden at skulle betale negative renter.

 

Beløbsgrænse

Kunder med NemKonto i Sparekassen

250.000 kr.

Kunder uden NemKonto i Sparekassen

0 kr.

Pensionskonti i Sparekassen

25.000 kr.

 

Du betaler naturligvis kun negativ rente for den del af indlånet, der overstiger beløbsgrænserne.

 

Kan jeg slippe for at betale negative indlånsrenter?

Ja, det kan du, hvis du fx investerer pengene i stedet for blot at lade dem stå på din konto. Hvis du hører til den del af vores kunder, der bliver berørt af negative renter, kan et møde eller en samtale med din rådgiver været givet godt ud. Sammen kan I kigge på de alternativer, der er til at have pengene stående på din konto.

 

Hvornår hæves den negative rente?

Det gør den hvert kvartal. Første gang den 30. juni 2020.

Kan jeg trække udgifterne fra i skat?

Ja, den negative indlånsrente er fradragsberettiget.

 

Hvad med kunder under 18 år?

Kunder under 18 år er ikke omfattet af negative indlånsrenter.

 

Hvorfor er grænserne for kunder med og uden NemKonto forskellige?

Kunder med NemKonto i Sparekassen er ofte kunder, der har samlet alle deres bankforretninger hos os. Det er vi rigtig glade for, og derfor har de en højere grænse end de kunder, der bruger os som pengeinstitut nr. to.

 

Hvordan beregnes indlån på en fælleskonto?

Har du en fælleskonto med din samlever/ægtefælle på eksempelvis 500.000 kr., medregnes 250.000 kr. i dit indlån og 250.000 kr. i din samlevers/ægtefælles indlån.

Gælder negativ rente for alle indlånsprodukter i Sparekassen?

Ja, det gælder for alle vores indlånsprodukter med undtagelse af:

  •          Børneopsparing indtil udløb
  •          Pensionspuljer
  •          Indekskonti
  •          De unges konti under 18 år
  •          Børnebørnskonti
  •          Iværksætterkonti
  •          Etableringskonti
  •          Boligopsparing
  •          Deponeringskonto ifm. bolighandel.

Hvis du har penge stående, som du ikke skal bruge her og nu – enten i form af frie midler eller pensionsopsparing, så anbefaler vi, at du overvejer, om investering er en god idé for dig. Kontakt din rådgiver, og hør om dine muligheder.

Kontakt din rådgiver og hør om dine muligheder