Pressemeddelelse årsregnskab 2018

22. marts 2019

Sparekassens resultat for 2018 er på 8,5 mio. før skat. Resultatet betegnes som meget tilfredsstillende og det næstbedste i sparekassens historie, kun overgået af resultatet i 2017.

Sparekassens resultat for 2018 er på 8,5 mio. før skat.

Resultatet betegnes som meget tilfredsstillende og det næstbedste i sparekassens historie, kun overgået af resultatet i 2017.

 

Stabil indtjening og vækst i forretningsomfanget:

Primær indtjening ca. kr. 11 mio.

Udlån kr. 368 mio. mod kr. 339 mio. ultimo 2017

Indlån kr. 710 mio. mod kr. 653 mio. ultimo 2017

Samlet balance kr. 848 mio. mod kr. 764 mio. ultimo 2017

Garantier kr. 90 mio. mod kr. 86 mio. ultimo 2017.

Kapitalprocent 23,7 % mod 23,7 % ultimo 2017

 

Primær indtjening:

I forbindelse med offentliggørelsen af halvårsregnskabet i august 2018 fastholdt Frøslev-Mollerup Sparekasse forventningerne til årsresultatet før kursreguleringer, nedskrivninger og sektorløsninger (primære indtjening) til mellem 9 og 10 mio. kr. Årets primære indtjening på ca. 11,0 mio. kr. overstiger klart disse forventninger.

 

Kundetilgang:

2018 har igen været et år præget af stor kundetilgang – også på erhvervssiden:

”Vi har netto fået over 360 nye kunder i bøgerne i 2018. Det er vi rigtig glade for. Vi kan mærke at der er stor fokus på at bakke op om det lokale, og når det så kan kombineres med stor tilgængelighed, god rådgivning, pris og service – ja, så har vi et tilbud der tiltaler mange og som flere og flere får øjnene op for, og som flere og flere ønsker at gøre brug af – og det gælder både private og erhvervskunder ” siger direktør Frank Bertelsen der fortsætter

”2018 har været et godt år for sparekassen. Vi vækster ca. 10 % på de væsentligste forretningsområder – og det er i den forbindelse værd at bemærke, at det er en vækst der er baseret på tilgang af lokale kunder og finansiering af lokale projekter. Sparekassens markedsandel på såvel privatområdet som erhvervsområdet er stigende. Det glæder os, og gør at vi på alle fronter lander et meget tilfredsstillende 2018”

 

Sparekassens fundament er stærkt og solidt:

Ved udgangen af 2018 er sparekassens kapitalprocent på 23,7 %. Solvensbehovet er beregnet til 10,6 %. Fraregnet kapitalbevaringsbufferen på 1,875 % har Sparekassen derfor en meget tilfredsstilende solvensmæssig friværdi på 11,2 %.

 

Sparekassen kan præstere et likviditetsnøgletal (LCR) på 796 %, hvor reglerne fordrer minimum 100 %.

Tilsynsdiamantens pejlemærker overholdes med meget stor margin, og sparekassen har derfor god luft og bevægelsesfrihed i.f.t. grænseværdierne.

Generelt:

Sparekassen har i 2018 haft nettorente- og gebyrindtægter på 36,1 mio. kr. mod 34,5 mio. kr. i 2017. Sparekassens omkostninger stiger fra 23,3 mio. kr. til 25,3 mio. Frøslev-Mollerup Sparekasses samlede indlån stiger med ca. 57 mio. kr. til 710 mio. kr. Udlån stiger med ca.29 mio. kr. til 368 mio. kr.

Du kan læse hele årsrapporten her.