Pressemeddelelse årsregnskab 2016

17. marts 2017

Stor kundetilgang, solid primær indtjening og høj soliditet.

 

Sparekassens resultat for 2016 er på 3,1 mio. før skat.
I.f.t. 2015 er det en stigning på 20 %.
Resultatet betegnes som tilfredsstillende.

Rekordernes år for sparekassen:
Primær indtjening over kr. 10 mio.
Udlån kr. 325 mio. mod kr. 312 mio. ultimo 2015
Indlån kr. 609 mio. mod kr. 589 mio. ultimo 2015
Garantier kr. 64 mio. mod kr. 50 mio. ultimo 2015.
Kapitalprocent 23,0 % mod 20,7 % ultimo 2015.

 

2016 har også været rekordernes år for støtte til foreningslivet og udbetaling af garantrente.

 

Primær indtjening:

I forbindelse med offentliggørelsen af halvårsregnskabet i august 2016 fastholdt Frøslev-Mollerup Sparekasse forventningerne til årsresultatet før kursreguleringer, nedskrivninger og sektorløsninger (primære indtjening) til mellem 8,2 og 9,2 mio. kr. Årets primære indtjening på over 10,0 mio. kr. overstiger klart disse forventninger.

Kundetilgang:

2016 har igen været et år præget af stor kundetilgang:

”Vi har netto fået ca. 350 nye kunder i bøgerne i 2016. Det er vi rigtig glade for. Vi kan mærke at der er stor fokus på at bakke op om det lokale, og når det så kan kombineres med stor tilgængelighed, god rådgivning, pris og service – ja, så har vi et tilbud der tiltaler mange og som flere og flere får øjnene op for, og som flere og flere ønsker at gøre brug af – og det gælder både private og erhvervskunder” siger direktør Frank Bertelsen der fortsætter

”2016 har været rekordernes år for sparekassen. Vi har aldrig været større og sætter rekorder på alle parametre: kundeantal, forretningsomfang, primær indtjening og antal af garanter. Skal jeg alligevel, på vestjysk manér, finde noget at pege fingre ad må det være vore nedskrivninger. Også i 2016 har landbruget haft svære vilkår, og det påvirker denne post. Kigger vi ind i 2017 er udsigterne for landbruget helt anderledes positive, så mon ikke vi har lagt det værste bag os på denne post – det tror vi på” siger Frank Bertelsen og fortsætter

”vi må ikke glemme at landbruget, på trods af nedskrivningerne, også i et år som 2016 bidrager positivt til sparekassens indtjening”

 

Sparekassens fundament er stærkt og solidt:

Ved udgangen af 2016 er sparekassens kapitalprocent på 23,0 %. Solvensbehovet er beregnet til 10,5 %. Sparekassen har derfor en meget tilfredsstilende solvensmæssig friværdi på 12,5 %.

 

Sparekassen kan præstere en likviditetsoverdækning på godt 340 %, hvor reglerne fordrer minimum 50 %.

 

Tilsynsdiamantens pejlemærker overholdes med meget stor margin, og sparekassen har derfor god luft og bevægelsesfrihed i.f.t. grænseværdierne.

 

Ordinært besøg af Finanstilsynet:

Finanstilsynet gennemgik primo 2017 sparekassens 46 største udlån. Gennemgangen medførte yderligere nedskrivninger på ca. tkr. 2.200 fordelt på 5 allerede nedskrevne fordringer.

Finanstilsynet fandt ingen yderligere nedskrivningsbehov på sparekassens landbrugsengagementer.

Nedskrivningerne er indregnet i årets nedskrivninger på udlån. Finanstilsynets redegørelse fra inspektionen offentliggøres på sparekassens hjemmeside når denne modtages.

 

 

Generelt:

Sparekassen har i 2016 haft nettorente- og gebyrindtægter på 32,4 mio. kr. mod 30,9 mio. kr. i 2015. Sparekassens omkostninger stiger fra 21,1 mio. kr. til 21,9 mio. Frøslev-Mollerup Sparekasses samlede indlån stiger med ca. 20 mio. kr. til 609 mio. kr. Udlån stiger med ca.13 mio. kr. til 325 mio. kr.

 

Du kan læse hele årsrapporten for 2016 her.