Pressemeddelelse Årsregnskab 2017

16. marts 2018

Rekordernes år for Sparekassen.

 

Sparekassens resultat for 2017 er på 10 mio. før skat.

Resultatet betegnes som meget tilfredsstillende og er rekord for sparekassen.

 

Vækst og rekorder på alle 7 nedenstående parametre:

 

Samlet forretningsomfang (udlån+indlån+garantier) runder for første gang kr. 1 milliard.

Primær indtjening runder for første gang kr. 11 mio.

Udlån kr. 339 mio. mod kr. 325 mio. ultimo 2016

Indlån kr. 653 mio. mod kr. 609 mio. ultimo 2016

Samlet balance kr. 765 mio. mod kr. 718 mio. ultimo 2016

Garantier kr. 86 mio. mod kr. 64 mio. ultimo 2016.

Kapitalprocent 23,7 % mod 23,0 % ultimo 2016

 

Primær indtjening:

I forbindelse med offentliggørelsen af halvårsregnskabet i august 2017 fastholdt Frøslev-Mollerup Sparekasse forventningerne til årsresultatet før kursreguleringer, nedskrivninger og sektorløsninger (primære indtjening) til mellem 9 og 10 mio. kr. Årets primære indtjening på over 11,0 mio. kr. overstiger klart disse forventninger.

 

Kundetilgang:

2017 har igen været et år præget af stor kundetilgang – også på erhvervssiden:

”Vi har netto fået ca. 350 nye kunder i bøgerne i 2017. Det er vi rigtig glade for. Vi kan mærke at der er stor fokus på at bakke op om det lokale, og når det så kan kombineres med stor tilgængelighed, god rådgivning, pris og service – ja, så har vi et tilbud der tiltaler mange og som flere og flere får øjnene op for, og som flere og flere ønsker at gøre brug af – og det gælder både private og erhvervskunder ” siger direktør Frank Bertelsen der fortsætter

”Også 2017 har været et rekordernes år for sparekassen. Vi har aldrig været større og sætter rekorder på alle parametre: kundeantal, forretningsomfang, primær indtjening og antal af garanter. Dette kombineret med at vore kunder generelt har det godt, gør at vi på alle fronter lander et meget tilfredsstillende 2017”

 

Sparekassens fundament er stærkt og solidt:

Ved udgangen af 2017 er sparekassens kapitalprocent på 23,7 %. Solvensbehovet er beregnet til 10,5 %. Fraregnet kapitalbevaringsbufferen på 1,25 % har Sparekassen har derfor en meget tilfredsstilende solvensmæssig friværdi på 11,9 %. 

Sparekassen kan præstere en likviditetsdækning (LCR) 827 %, hvor reglerne fordrer minimum 80 %.

Tilsynsdiamantens pejlemærker overholdes med meget stor margin, og sparekassen har derfor god luft og bevægelsesfrihed i.f.t. grænseværdierne.

Generelt:

Sparekassen har i 2017 haft nettorente- og gebyrindtægter på 34,5 mio. kr. mod 32,4 mio. kr. i 2016. Sparekassens omkostninger stiger fra 22,0 mio. kr. til 23,3 mio. Frøslev-Mollerup Sparekasses samlede indlån stiger med ca. 44 mio. kr. til 653 mio. kr. Udlån stiger med ca.14 mio. kr. til 339 mio. kr. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til direktør Frank Bertelsen, Frøslev-Mollerup Sparekasse på telefon 97 74 44 00.

Hele årsrapporten for 2017 kan læses her.