Negative renter på erhvervsindlån

21. januar 2020

I lighed med andre pengeinstitutter ændrer Frøslev-Mollerup Sparekasse indlånsrenten for erhvervskunder, så indestående på erhvervskonti vil blive forrentet med -0,75 procentpoint.

Renteændringen foretages af forretningsmæssige årsager for at tilpasse renterne til det aktuelle renteniveau, og i henhold til sparekassens almindelige forretningsbetingelser.

Renteændringen sker med virkning fra 18. februar 2020.