Info vedr. Garantmødet 26. marts 2020

13. marts 2020

Kære garant.

Som du ved, så står vi i Danmark i en helt usædvanlig og uprøvet situation i skyggen af COVID/19.

Myndighedernes håndtering af sagen ændrer sig dag for dag – senest har folketinget vedtaget en ændring af epidemiloven sent i aftes. En ændring der sandsynligvis får virkning fra tirsdag.

Af sparekassens vedtægter fremgår det, at vi skal afholde garantmødet inden udgangen af januar kvartal.

Lovændringen har muligvis ikke taget højde for de vedtægtsbestemte forpligtelser over for de ”private aktører” herunder garanterne.

Den mest logiske beslutning er at vi udsætter garantmødet. Vi er dog samtidig pligtige til at leve op til vore vedtægter.

Vi vil vende tilbage med information snarest, og vil bede alle garanter holde øje med vores kommunikation på de elektroniske medier. Vi kan ikke nå at sende breve til Jer, så del venligst informationen med dem der måske ikke har adgang til disse medier.

På forhånd tak – og i mellemtiden – pas godt på hinanden og Jer selv. 😊

 

Mange hilsner

 

Frank Bertelsen

direktør.