Halvårsregnskab 2016

23. august 2016

Fortsat stor kundetilgang, stigende markedsandel i sparekassens primære markedsområde, solid primær indtjening, stigende udlån og solidt resultat for 1. halvår 2016.

Sparekassen fastholder forventningerne til årets primære indtjening efter tilfredsstillende regnskab for 1. halvår 2016

 

Resultat før skat 4,4 mio.

Udlån 330 mio.

Indlån 590 mio.

Solvens 21 %.

Solvensbehov 11 %.

Likviditetsoverdækning > 300 %.

 

Fortsat stor kundetilgang øget aktivitetsniveau samt en stabil primær indtjening afspejler sig i et tilfredsstillende halvårsregnskab for Frøslev-Mollerup Sparekasse.

Afkastet på sparekassens store overskudslikviditet er udfordret i disse lavrentetider, og det er derfor tilfredsstillende at den primære indtjening kan holdes på det nuværende niveau.

Udlånet udviser en stigning på 6 % for halvåret. Udlånet andrager 330 mio. kr.

Indlånet er stabilt omkring 590 mio.

Frøslev-Mollerup Sparekasse nedskriver for halvåret ca. 1,7 mio. kr. på udlån, hvilket viser at der, på trods at stigende optimisme og aktivitet, stadigvæk er kundesegmenter som er udfordret.

Sparekassens samlede nedskrivninger andrager herefter ca. 36 mio. kr.

 Fastholder forventningerne

Ser vi på omgivelserne, så er de præget af international politisk og finansiel uro, som kan påvirke fremtiden, men sparekassen forventer, at den primære drift i 2. halvår af 2016 kan holdes på niveau med 1. halvår og på den baggrund fastholder sparekassen forventningerne til den primære indtjening for hele 2016. Det forventes at den primære indtjening (resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og garantrenter) vil komme til at ligge på mellem 8,2-9,2 mio. kr.

 

Vores strategi om at vi, via lokal tilstedeværelse, hurtige beslutningsveje og en seriøs kredithåndtering til stadighed ønsker at markere os som det seriøse, solide og lokale pengeinstitut, finder mere og mere fodfæste.

Vi glæder os stadig over stor kundesøgning og siger dagligt velkommen til nye kunder. Vi gør vores ypperste for at vore kunder skal opleve nærhed og kvalitet i kontakten med Sparekassen.

Sparekassens samlede markedsandel er stadig stigende i sparekassens primære geografiske område, og vi oplever generelt en spirende optimisme blandt vore kunder” siger direktør Frank Bertelsen, Frøslev-Mollerup Sparekasse

 der fortsætter ”Vi engagerer os meget i lokalsamfundet bl.a. via sponsorater til øens foreninger såvel på land som i by. Blandt mange andre sponsorater, er vi da fantastisk glade for at kunne tilbyde at være hovedsponsor for en idrætsforening som VIF, som med en fantastisk skare af frivillige kan afvikle en så stor begivenhed som Morsø Festival. Senest har sparekassen tillige indgået sponsoraftale med bl.a. Limfjordsteatret og HF-Mors. Aftalen med HF-Mors er i øvrigt indgået i samarbejde med Thisted Forsikring – og vi glæder os i den forbindelse over at kunne samarbejde om et sponsorat af denne kaliber med en god samarbejdspartner. Vi vil som sparekasse efter bedste evne fortsætte med at bakke op om de mange gode aktiviteter indenfor bl.a. kultur og sport til såvel unge som ældre, der er gang i på hele Øen”.

 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til direktør Frank Bertelsen, Frøslev-Mollerup Sparekasse på telefon 97 74 44 00.