Halvårsrapport 2018

22. august 2018

Resultat på 4,5 mio. kr. på halvåret. Primær indtjening overstiger det budgetterede. Vi glæder os over et solidt halvår, med stor aktivitet på alle forretningsområder. Hovedtal: Resultat før skat 4,5 mio. Udlån 353 mio. Indlån 665 mio. Kapitalprocent 20,2 %. Likviditetsoverdækning > 350 %.

Sparekassen oplever stadig stor tilgang af nye lokale kunder, som ønsker at benytte, og støtte op om, øens eneste lokale pengeinstitut. Dette medfører at den samlede markedsandel er stigende i Sparekassens primære geografiske område.

Vi har i 1. halvår 2018 ydermere oplevet et meget højt aktivitetsniveau på sparekassens forskellige forretningsområder.

Det generelt lave renteniveau påvirker dog sparekassens indtjening på det store indlånsoverskud i negativ retning. Fondsbeholdningen udviser 30/6 2018 et kurstab på tkr. 159 mod sidste års kursgevinst på tkr. 1.479. En samlet afvigelse på tkr. 1.638. Vi glæder os derfor over den fortsatte solide primære indtjening - i særdeleshed i disse tider, hvor fondsbeholdningen samlet set ikke synes at bidrage til sparekassens samlede indtjening.

 Både udlånet og indlånet udviser stigninger på 6 % på året.

 Frøslev-Mollerup Sparekasse nedskriver for halvåret 0,8 mio. kr. på udlån, hvilket afspejler de gode konjunkturer for såvel private som erhverv.

 Udviklingen i sparekassens aktiviteter og økonomiske forhold.

Sparekassens generelle økonomiske forhold må betegnes som værende stabile, selvfølgelig skal den generelle konjunkturudvikling tages i betragtning

 I ledelsesberetningen i årsrapporten for 2017 blev det oplyst at vi i 2018 forventede et ordinært resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og sektorløsninger (primær drift) i størrelsesordenen 9,0 – 10,0 mio. kr. samt en års resultat i intervallet 4-8 mio. kr.

Den primære indtjening 1. halvår 2018 kan opgøres til 5,8 mio. kr.

½ års resultatet opgøres til 4,5 mio. kr.

 Vi fastholder disse forventninger.

 De største usikkerheder til resultatet i 2. halvår relaterer sig til nedskrivninger på udlån samt kursudviklingen på aktier og obligationer.

 Vi fastholder forventningerne til 2018 – stor fokus på pension og investering. Erhvervslivet har fået øje på os.

 

 ”Vores primære indtjening har klaret sig rigtig godt i 1. halvår 2018, hvor vi lander på ca. 5,8 mio. kr. Lidt konservativt vælger vi at fastholde forventningerne til den primære indtjening på et niveau mellem 9 og 10 mio. kr. på året – men vi vil naturligvis forsøge at fastholde momentum også i 2. halvår – og vi kan da se at travlheden ikke ser ud til at klinge af foreløbigt - så det er dejligt ” udtaler direktør Frank Bertelsen – der fortsætter

 

”Vi har stor fokus på rådgivning omkring pension/investering og forsikring. Vi forsøger at nå hele vejen rundt om kunden- uden at være påtrængende. Det er den tilgang vore kunder kan lide – og det kan vi også. Vi gør vores ypperste for at vore kunder skal opleve nærhed og kvalitet i kontakten med sparekassen. Vi har åben for kasseekspeditioner hele dagen og sætter en dyd i at være tilgængelige uanset om du skal tale med en rådgiver, ringer til os eller kommer til skranken. Tilgængelighed og hurtig sagsbehandling er for os kodeord for god service – og det tror vi har en stor andel i den kundetilgang vi oplever.” udtaler direktør Frank Bertelsen.

”og så glæder vi os over at det lokale erhvervsliv har fået bedre øje på os - det går fint i tråd med det vi gerne vil” slutter Frank Bertelsen.

 

Halvårsrapporten kan læses her.