Garantmødet 26. marts 2020 – vigtig info til vore garanter i relation til COVID/19.

16. marts 2020

Kære garant. En usædvanlig situation kræver usædvanlige løsninger.

Kære garant.

En usædvanlig situation kræver usædvanlige løsninger.

 

Som alle nok er klar over, så har vi ikke mulighed for at gennemføre det årlige garantmøde, henset til den usædvanlige situation Danmark befinder sig i. Selve garantmødet er derfor aflyst.

Vi har derfor iværksat en ”nødplan” der skal sikre at alle garanter alligevel kan afgive stemme til valget til repræsentantskabet – uden fysisk fremmøde.

Alle stemmeberettigede garanter vil i løbet af få dage modtage stemmeseddel samt ark med præsentation af de opstillede kandidater. Efter samme model som på garantmødet, kan hver enkelt garant herefter afkrydse de (opstillede) personer man ønsker at tildele sin stemme.

Der kan stemmes på op til 7 personer. Afkrydses flere end 7 personer er stemmesedlen ugyldig. Der må gerne afkrydses ved færre end 7 personer.

Stemmesedlen skal afleveres i sparekassens postkasse i enten Frøslev eller Nykøbing. Stemmesedlen skal være afleveret senest torsdag d. 26. marts kl. 17.00. Postkassen i Frøslev er ved pengeautomaten, i Nykøbing er den i gågaden ved døgnboksen.

Stemmeoptælling vil foregå umiddelbart herefter af betroede medarbejdere fra sparekassen i overværelse af sparekassens formand, næstformand og formanden for revisionsudvalget. Resultatet vil i løbet af uge 14 blive offentliggjort på elektroniske platforme og ved kontakt til alle opstillede.

Vi håber på forståelse for den valgte løsning, og vi vil gerne opfordre til, at du som garant vil benytte dig af din demokratiske ret til at afgive stemme.

Årsrapport og formandens beretning vil blive lagt på hjemmesiden.

Vi mærker stor opbakning og forståelse for denne meget specielle situation, som også sparekassen står i.

Det vil vi gerne takke for.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til direktør Frank Bertelsen.

 

Med venlig hilsen

Frøslev-Mollerup Sparekasse

 

Frank Bertelsen

direktør