Aktiesparekonto

3. januar 2019

Nu kan du investere med skattefordel - få en aktiesparekonto fra d. 1. januar 2019.

En aktiesparekonto er en konto, hvor du i 2019 må investere op til kr. 50.000 i investeringsbeviser eller aktier. Med en aktiesparekonto kan du slippe lidt billigere i skat. Hvor du i dag skal betale enten 27% eller 42% i skat, slipper du på en aktiesparekonto med 17% af afkastet årligt.

Det er i øjeblikket ikke let at få en ret høj rente på sin opsparing, men med en aktiesparekonto får du mulighed for at få et større afkast. Du skal dog være opmærksom på, at penge også kan gå helt eller delvis tabt – helt som ved almindelig investering i aktier og investeringsbeviser.

Sparekassen sørger for, at skattemyndighederne får de korrekte oplysninger til din selvangivelse, og vi hæver også beløbet på din konto og afregner med Skat. Du kan købe og sælge så ofte du vil - husk dog at der er omkostninger ved at handle med værdipapirer. Du kan også hæve og sætte ind på kontoen, så ofte du vil indenfor grænsen på de 50.000.

Alle der er fuldt skattepligtige i Danmark kan få en konto, også børn.

Man må kun have én konto, dette gælder uanset om man har flere pengeinstitutter. Der er forventning om, at beløbet der må indskydes på kontoen vil stige med kr. 50.000 hvert år indtil 2022, dette er dog ikke vedtaget endnu. Du kan kun investere for frie midler – dvs. almindelig opsparing - og ikke for penge på din pensionsordning eller fra en virksomhed. Du kan hæve og sætte ind på kontoen så ofte du vil inden for indskudsgrænsen.

Kontoen kan oprettes fra d. 1. januar, når den nye lov, som Folketinget har vedtaget, træder i kraft. Så henvend dig til din rådgiver hvis du vil have en aktiesparekonto oprettet.