Årsregnskab 2019

20. marts 2020

Sparekassens resultat for 2019 er på 9,4 mio. før skat. Resultatet betegnes som meget tilfredsstillende og det næstbedste i sparekassens historie, kun overgået af resultatet i 2017.

Fortsat kundetilgang og øget forretningsomfang:

"Ved indgangen til 2019 var vi en smule skeptiske, da vi så ind i et år med udfordringer fra bl.a. negative renter, hvilket også afspejles i de forventninger, der blev meldt ud for 2019. De negative renter gav udfordringer og det vil de også gøre i det kommende år, men vi kan glæde os over, at vi har oplevet en pæn fremgang i aktivitetsniveauet, som har betydet et øget forretningsomfang for Sparekassen." " - siger direktør Frank Bertelsen der fortsætter

"Sparekassen har igen oplevet en stor kundetilgang og har netto fået over 350 nye kunder i bøgerne i 2019. Vi er rigtig glade for, at så mange nye kunder søger mod os, når de ønsker skifte pengeinstitut. Vi tolker det som om, at vores kombination af den lokale tilknytning, tilgængelighed, rådgivning, pris og service tiltaler rigtig mange lokale kunder."

"Vi kan stadigvæk mærke, at der er stor fokus på at bakke op om det lokale, hvilket er i god tråd med den måde, som vi ønsker at drive Sparekassen og være en del af det lokale samfund" - siger direktør Frank Bertelsen der fortsætter

"Det er meget motiverende at opleve denne lokale tilgang og opbakning, hvilket er med til at vise os, at folk mener, at det er vigtigt med et stærkt lokalt pengeinstitut.

"2019 har været et godt år for Sparekassen og de seneste års vækst betyder at Sparekassen i øjeblikket er ved at udvide lokalerne, så der bliver mere plads og bedre muligheder for at imødekomme de kunder, muligheder og udfordringer, som kommer i fremtiden" - udtaler direktør Frank Bertelsen der fortsætter.

"Alt i alt har 2019 været et godt år med høj aktivitet på bl.a. realkreditområdet. Det har været et år, hvor vi har styrket sparekassens fundament og vi er begyndt at forberede Sparekassen til den kommende periode, hvor vi stadigvæk ønsker tilbyde tilgængelighed og kompetent rådgivning til kunderne – vi har bare konstateret, at vi har behov for mere plads til at gøre dette på en måde, som vi ønsker"

Læs hele pressemeddelelsen og årsregnskabet her.