I Sparekassen ser vi investering er en væsentlig del af Formuepleje. Investering giver kunden mulighed for, at opnå et øget afkast og er dermed en medvirkende faktor til udbygning af formuen.

Inden kunden bestemmer dig for at investere dele af sin formue, så er det vigtigt for os, at kunden er klar over sammenhængen mellem risiko og afkast. Inden for investering er det normalt sådan, at jo større afkast, du ønsker som investor, det større risiko skal du være villig til at løbe med dine investeringer.

Derfor ser vi investering som en proces, der tager udgangspunkt i afdækning af kundens ønsker, behov og holdning til risiko, hvilket vi kalder kundens Risiko- & Investeringsprofil. Risiko- & Investeringsprofilen sammenholdt med Formueoverblikket danner fundamentet for de fremadrettede investeringbeslutninger for kunden.

Investeringproces

Beslutningen om at investere ser vi som en proces, der starter med en Investeringsprofil, hvor risiko, forventninger, behov og ønsker afdækkes. Med udgangspunkt i det bestemmes den investering, som passer bedst til kunden, hvorefter processen går over i en fase med opfølgning, ændringer og risikotyring, som sker i dialog mellem kunden og Sparekassen.

Personlig rådgivning

Investeringsrådgivning i Sparekassen vil tager udgangspunkt i kundens personlige Risiko- og Investeringsprofil, hvilket er kundens sikkerhed for, at den rådgivning der modtages i Sparekassen passer til lige netop til kunden.

I Sparekassen er det dog ikke alene Risiko- & Investeringsprofilen, som danner grundlaget for rådgivningen, men derimod profilen sammenholdt med en grundig snak om netop kundens forventninger, ønsker og behov.

Investeringsaftale

I Sparekassen tilbyder vi ikke investeringsaftaler eller fuldmagtsprodukter, som koster ekstra gebyrer. Derimod tilbyder vi alle kunder investeringsrådgivning om de produkter, som udbydes af vores samarbejdspartnere, hvilket betales igennem den formidlingsprovision, som Sparekassen modtager retur fra disse.  Denne rådgivning betyder, at alle kunder har ret til investeringsmøder, hvor de løbende kan få rådgivning omkring investeringer, statuscheck og udviklingen i investeringerne.